Řadový dům

Pasivní dům s dispozicí 4kk je součástí řadové zástavby po jedné straně ulice. Při návrhu byl kladen důraz na dobrý poměr mezi cenou a užitnou hodnotou domu.

Dispozice: 4kk
Počet pater: 2
Pozemek: 155 – 270 m2

Vizualizace

Řešení pozemku

Pozemek má obdélníkový tvar. Kratší stranou přiléhá ke komunikaci a otevřené předzahrádky se zpevněnou plochou sloužící zároveň k parkování. Domy mají navržené zelené střechy pro zadržení vody a zlepšení klimatu v okolí staveb obzvláště v letním období. Plot mezi zahradami sousedních domů je laťkový dřevěný, tak aby zajistil co největší soukromí uživatelů. Uliční fasády sousedních domů jsou zarovnány a tvoří přímou uliční čáru. Za domem je malá zahrádka na kterou se vstupuje přes krytou terasu. Terasa může především v letních měsících rozšířit obytný prostor domu.

Dispozice řadového domu

Základní tvar rodinného domu je kvádr s obdelníkovým půdorysem o rozměrech cca 8,9×6,5 m. Dům je dvoupodlažní, s rovnou střechou, bez podsklepení. K domu přiléhá přístřešek kryjící vstup do domu v směrem do zahrady je zastřešená terasa. Dům je na pozemku umístěn tak, aby byla ponechána dostatečná plocha pro odstavení vozidel a zároveň, aby nebyla zbytečně zmenšována plocha obytné zahrady za domem. Na přístavek plynule navazuje prkenné oplocení, které chrání před pohledy do zahrady. Zahrada je přístupná přes terasu přímo z kuchyně a koupelny nebo prádelny v přízemí.

Půdorys řadového domu - 1.NP
Půdorys řadového domu - 2.NP

Líbí se Vám tento dům? Domluvte si se mnou schůzku.

Stavební řešení

Dům je založen na betonových základových pasech. Svislá nosná konstrukce je zděná z vápenopískových tvárnic. Příčky jsou vápenopískové, instalační předstěny jsou z pórobetonu, případně sádrokartonové. Strop nad prvním nadzemním podlažím je z prefabrikovaných železobetonových panelů spiroll. Střecha je dvouplášťová s větranou mezerou, vynesena dřevěnými vazníky (Steico) ve spádu. Na chodbách a v sociálních zařízeních jsou sádrokartonové podhledy, v hlavním obytném prostoru jsou stropy omítnuté sádrovou omítkou. V druhém podlaží jsou sádrokartonové podhledy. Schodiště je železobetonové monolitické. Podlahy jsou kryty keramickou dlažbou a celoplošně lepenými dřevěnými lamelami.

Okna a venkovní dveře jsou plastová v tmavém odstínu, s předsazenou montáží a zasklena solárním trojskem. Vnitřní omítka je sádrová, v koupelnách je použit keramický obklad. Střecha je kryta vegetační vrstvou extenzivní zeleně. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného lakovaného plechu. Podlaha a sokl jsou izolovány extrudovaným polystyrenem, obvodové stěny jsou izolovány polystyrenem střecha je vyfoukána celulózou mezi vazníky. Z tepelně-energetického hlediska je dům navržen dle standardů pasivního domu.

Okna jsou s plastovými rámy v tmavém odstínu. Proti slunečnímu záření jsou kryta venkovními roletami. Střechy jsou kryty extenzivní zelení. Klempířské prvky jsou pozinkované, šedé barvy. Oplocení zahrady je mezi domy dřevěné deskové a v zadní části pozemku z drátěného pletiva. Zpevněné plochy jsou kryty betonovými dlaždicemi, terasa je prkenná v přírodním odstínu.

Technická zařízení

Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo vzduch voda, které se stará jak o ohřev teplé vody, tak vytápění. Vytápění je teplovzdušné. Ohřev TUV je v akumulační nádrži tepelného čerpadla. Objekt je vybaven řízenou rovnotlakovou vzduchotechnikou jednotkou s rekuperací s entalpickým výměníkem, který zabezpečuje nejen rekuperaci tepla, ale i udržení ideální vlhkosti vnitřního prostředí.

Kapacitní údaje

Rodinný dům
obestavěný prostor 451 m3
zastavěná plocha 57,9 m2
užitná plocha 88,8 m2
Přístřešky
zastavěná plocha 11,4 m2
Pozemek
rohové domy cca 270 m2
řadové domy cca 155 m2

Výměra pozemku se u konkrétních domů může mírně lišit. 

Legenda místností 1NP Plocha (m2)
chodba 8,74 m2
schodiště 2,51 m2
koupelna 7,15 m2
obývací pokoj + kk 27,20 m2

Celková plocha: 46,60 m2

Legenda místností 2NP Plocha (m2)
chodba 5,05 m2
koupelna 5,09 m2
ložnice 12,24 m2
pokoj 11,45 m2
pokoj 8,35 m2

Celková plocha: 42,18 m2

Celková plocha domu: 88,8 m2

Líbí se Vám tento dům? Domluvte si se mnou schůzku.

Řadový dům Bystřice pod Hostýnem - novostavba 4+kk - letecký pohled

Způsob prodeje

Při projevení zájmu o koupi rodinného domu kupující zaplatí zálohu ve výši 20 % z kupní ceny. Následně kupující doplatí zbytek kupní ceny po kolaudaci domu.

Výstavba řadových domů započne 9/2021 s předpokládaným dokončením do konce roku 2022.

V rámci prodeje domu Vám rádi pomůžeme s financováním.

Developer tohoto projektu je místní stavební firma StaniOn s.r.o.

Developer tohoto projektu je místní stavební firma StaniOn s.r.o.