Dům typu A

Dům s dispozicí 5+1 je primárně navržen pro čtyřčlennou rodinu se dvěmi většími dětmi. Přízemí nabízí vše pro plnohodnotné užívání domu, patro je půdorysně zmenšené a je určeno pro děti.

Dispozice: 5+1
Počet pater: 2
Pozemek: 406 m2

I

Vizualizace

Řešení pozemku

Rovinatý pozemek má obdélníkový tvar o rozměrech cca 24,4 x 16,5 m. Příjezd  je zajištěn 6 m širokým sjezdem umožňujícím pohodlné vytočení vozidla. Na sjezd navazuje zpevněná plocha umožňující stání dvou vozidel. Zděný plot na severozápadním rohu pozemku tvoří bariéru od přilehlé křižovatky a vytváří vizuálně chráněný koridor od parkovacích stání ke vstupu do rodinného domu. Plot na severu a v jihozápadním rohu, který je v blízkosti komunikace, je prkenný kvůli omezení vizuálního kontaktu. Plot mezi zahradou sousedního domu a areálem zahradnictví je drátěný pletivový. Rodinný dům je situován do severozápadního rohu pozemku, při zachování minimálních odstupů. Uliční fasáda je zarovnána s fasádami sousedních domů a tvoří přímou uliční čáru.

Dispozice domu typu A

Dům je dvoupodlažní, s rovnou střechou, bez podsklepení. Základní tvar rodinného domu se skládá z většího kvádru s přízemní částí a menšího kvádru s ustoupeným patrem, které je na jihu mírně předsazeno.

Vstupuje se do prostorného zádveří, na které navazuje dlouhá chodba v centru dispozice. Po levé straně jsou řazeny místnosti technického a sociální zázemí, tedy technická místnost s místem na pračku a sušičku, koupelna s prostornou sprchou, WC s umyvátkem a bidetovou sprškou. Po pravé straně je pracovna, která je uvažována zároveň jako pokoj pro hosty či pokoj pro malé dítě.  Po pravé straně podél centrální chodby vede do patra jednoramenné schodiště. Prostor pod schodištěm je využit jako sklad. Vpravo za schodištěm se vstupuje do ložnice s částečně oddělenou šatnou. Okna ložnice směřují na jih do pobytové zahrady, proto mají vysoko položený parapet a jsou proti přehřívání chráněna přesahem konzoly patra. Centrální chodba vede rovně do obývacího pokoje spojeného s kuchyní. Z obytného prostoru je přímí vstup ven na zahradu. Patro je oproti přízemí výrazně ustoupené, na jihu mírně předsazené. Schodiště vede podél severní fasády do centrální chodby, která zpřístupňuje všechny místnosti na patře. Místnosti jsou podél jižní fasády, kde mají okna směřující do zahrady. Na patře jsou dva dětské pokoje a mezi nimi je umístěna koupelna s toaletou. Vetší pokoj má kvůli zajištění prosvětlení celé místnosti i menší okno směřující na východ.

Při návrhu bylo počítáno s umístěním elektroměru v oplocení, nikou na popelnice apod., tak aby dům po dokončení mohl okamžitě plnohodnotně sloužit svým obyvatelům bez nutnosti dodatečných stavebních zásahů.

 

Půdorys domu typu A - 1.NP
Půdorys domu typu A - 2.NP

Líbí se Vám tento dům? Domluvte si se mnou schůzku.

Stavební řešení

Dům je založen na základových pasech z betonových tvarovek ztraceného bednění. Svislá nosná konstrukce je stěnová z vápenopískových tvárnic. U rohového prosklení je počítáno s ocelovým sloupkem kruhového průřezu. Příčky jsou vápenopískové, instalační předstěny jsou z pórobetonu, případně sádrokartonové. Stropy jsou železobetonové monolitické desky. Na chodbách a v sociálních zařízeních jsou sádrokartonové podhledy. Schodiště je z pórobetonových prefabrikátů s dřevěnými nášlapy.

Podlahy jsou kryty keramickou dlažbou a celoplošně lepenými dřevěnými lamelami. Okna a venkovní dveře jsou dřevěná v přírodním odstínu, s předsazenou montáží a zasklena trojsklem, na osluněných fasádách solárním. Vnitřní omítka je sádrová, v mokrých provozech je použit keramický obklad. Střecha je kryta vegetační vrstvou s extenzivní zelení. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného lakovaného plechu.

Obvodové stěny, podlaha a střecha jsou izolovány polystyrenem s příměsí grafitu, sokl je izolován extrudovaným polystyrenem. Z tepelně-energetického hlediska je dům navržen dle standardů pasivního domu.

Zahradní sklad je sloupková dřevěná konstrukce uložená na základech z betonového ztraceného bednění. Přístřešek je z vnějšku opláštěn vodorovným prkenným bedněním. Vnitřek zahradního skladu má stěny z desek OSB. Střecha je vegetační s extenzivní zelení, klempířské prvky jsou z pozinkovaného lakovaného plechu.

Technická zařízení

Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo vzduch voda se záložním elektrokotlem. Vytápění je teplovodní podlahové. Ohřev TUV je v akumulační nádrži tepelného čerpadla. Objekt je vybaven řízenou rovnotlakou vzduchotechnikou s rekuperací.

Kapacitní údaje

Rodinný dům
obestavěný prostor 796 m2
zastavěná plocha 146,2 m2
užitná plocha 143,9 m2
Zahradní sklad 8,3 m2
Pozemek
zpevněné plochy 85 m2
výměra pozemku 406 m2

 

Půdorys domu typu A - 1.NP
Legenda místností Plocha (m2) Podlaha
zádveří 7,98 m2 keram. dlažba
chodba 13,52 m2 keram. dlažba
pracovna 8,45 m2 dřevěné lamely
ložnice 15,43 m2 dřevěné lamely
kuchyň 14,14 m2 keram. dlažba
obývací pokoj 28,52 m2 dřevěné lamely
spíž 2,38 m2 keram. dlažba
WC 2,85 m2 keram. dlažba
koupelna 4,5 m2 keram. dlažba
technická místnost 4,26 m2 keram. dlažba
sklad 1,40 m2 keram. dlažba
schodiště 3,67 m2 dřevěné nášlapy

Celková plocha: 107,1 m2

Půdorys domu typu A - 2.NP
Legenda místností Plocha (m2) Podlaha
chodba 4,57 m2 keram. dlažba
dětský pokoj 13,38 m2 dřevěné lamely
koupelna 4,81 m2 keram. dlažba
dětský pokoj 14,00 m2 dřevěné lamely

Celková plocha: 36,76 m2

Výstavba rodinných domů v lokalitě Horákovy školky - Bystřice pod Hostýnem

Způsob prodeje

Při projevení zájmu o koupi rodinného domu kupující zaplatí zálohu ve výši 20 % z kupní ceny.

Výstavba samostatných domů započne po zaplacení zálohy od konkrétního kupujícího. Stavba bude trvat cca 18 měsíců.

Výstavba řadových domů započne 9/2021, dokončení se předpokládá do konce roku 2022.

Následně po kolaudaci domu kupující doplatí zbytek kupní ceny.

V rámci prodeje domu Vám rádi pomůžeme s financováním.

Developer tohoto projektu je místní stavební firma StaniOn s.r.o.

Developer tohoto projektu je místní stavební firma StaniOn s.r.o.